Ekogroszek Bobrek

 

Ekogroszek Skarbek (wcześniej znany na rynku jako Pieklorz) jest paliwem kwalifikowanym specjalnie dostosowanym do potrzeb użytkowników rożnego typu kotłów, jest produktem węglowym o określonej granulacji (do 25 mm) i właściwościach fizykochemicznych. Skarbek powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych.

 

Paliwo to polecane jest szczególnie do stosowania w kotłach o mocy poniżej 1000 kW, zgodnie z zaleceniami producentów kotłów i paliw, w tym zwłaszcza do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

 

Zaletą ekogroszku Skarbek jest to iż, charakteryzuje się on stabilnym spalaniem, niską emisją zanieczyszczeń i wysoką sprawnością spalania. Wymienione cechy gwarantowane są przez odpowiednie certyfikaty, na które powinien zwrócić uwagę nabywca paliwa węglowego. Certyfikaty wydawane są przez specjalistyczne laboratoria akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

 

Ekogroszek Skarbek wydobywany jest w Kopalni Węgla Kamiennego Bobrek-Piekary. Produkowany węgiel różni się nieznacznie parametrami jakościowymi.

 

 

Ekogroszek Skarbek – Piekary

uziarnienie: 5 – 25 mm
wartość opałowa: pow. 26 MJ/kg
popiół: max. 7 %
siarka: 0,41 – 0,60 %
wilgoć: 9,5 – 13 %
spiekalność: 0-5 Ri

 

sprzedawany luzem oraz w workach o pojemności 25 kg

 

 

Ekogroszek Skarbek – Bobrek

 

uziarnienie: 5 – 25 mm
wartość opałowa: pow. 28 MJ/kg
popiół: max. 8 %
siarka: 0,41 – 0,60 %
wilgoć: 6 – 8 %
spiekalność: 0 – 20 Ri

 

sprzedawany luzem oraz w workach o pojemności 25 kg

Formularz kontaktowy