Pellet

ekoPellet to paliwo z biomasy wykorzystywane do ogrzewania domów i innych pomieszczeń. Ze względu na właściwości energetyczne oraz wygodę dla użytkownika, jest zaliczany do najbardziej efektywnych źródeł energii. Jest też paliwem ekologicznym – emisja dwutlenku węgla podczas spalania jest równa ilości dwutlenku węgla pochłoniętego przez drzewo podczas jego wzrostu, a pozostała po spaleniu niewielka ilość popiołu (poniżej 0,5 procent dla pelletu produkowanego przez Stelmet) może zostać użyta jako nawóz.
Pellet zdobył już szerokie grono zwolenników w Europie Zachodniej. Teraz jego zalety zaczynają dostrzegać również konsumenci w Polsce.

 

Właściwości pelletu przekładają się na dynamiczny wzrost popytu na to odnawialne źródło energii. O ile w 2002 r. w Europie produkcja pellet wyniosła 1,3 mln ton, w 2006 r. 5 mln ton, to w 2010 już 10 mln.t.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że…

 

2,0 kg pelletu zastępuje 1 litr oleju opałowego,
z 1 tony spalonego pelletu zostaje około 4 kg popiołu (z pelletu Lava oraz Olimp – dużo mniej, ok. 2 kg ) – zmiana paliwa na pellet to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego,

2 m sześcienne drewna to 5 metrów przestrzennych zrębków, a to daje 1 tonę pelletu,
do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu ok. 5-8 ton na sezon grzewczy pelletu rocznie. Zużycie zależy od metrażu, zastosowanej izolacji oraz sprawności kotła

Z korzyścią dla portfela

 

Źródło: Poradnik „Wykorzystanie biopaliw stałych w ogrzewnictwie” (opracowanego w ramach projektu Regbie+ współfinansowanego z programu Inteligentna Energia Europa. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Szacuje się, że zasoby paliw kopalnych (oleju i gazu ziemnego) będą kończyły się w ciągu życia użytkownika. Zwiększony popyt przy zmniejszającej się z czasem podaży będzie powodował duży wzrost cen. Paliwa kopalne będą stawały się coraz trudniej dostępne dla mniej zasobnych społeczeństw. Cena węgla będzie podążała za ceną oleju i gazu, co będzie powodowało nieopłacalność stosowania tego paliwa w małych kotłach. Odwrotnie natomiast będzie kształtował się rynek biopaliw stałych, który jest rynkiem lokalnym. Zwiększone zużycie będzie powodowało zwiększoną produkcję. Większa produkcja sprzyja zmniejszeniu kosztów jednostkowych. Cena biopaliw powinna kształtować się w oparciu o koszty i stawać się niezależną od zmian cen paliw kopalnych na rynkach światowych.

Z korzyścią dla środowiska

 

Źródło: Poradnik „Wykorzystanie biopaliw stałych w ogrzewnictwie” (opracowanego w ramach projektu Regbie+ współfinansowanego z programu Inteligentna Energia Europa. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Wszystkie produkty roślinne zaliczane są paliw odnawialnych z tego względu, że ich masa organiczna formowana jest procesie fotosyntezy z wody i pochłanianego z atmosfery dwutlenku węgla, co powoduje, że ich spalanie nie przyczynia się do zwiększenia w atmosferze koncentracji cząstek CO2 , gdyż te pochłaniane są przez nowo rosnące rośliny uprawiane na cele energetyczne. Oprócz ograniczenia emisji CO2, zastosowanie biopaliw przyczynia się również do znaczącego zmniejszenia emisji innych gazów i pyłów, która odbywa się z niskich kominów. „Niska emisja” oznacza, że wszystkie zanieczyszczenia dostają się do powietrza, które jest przez nas wdychane.

Z korzyścią dla społeczeństwa

 

Źródło: Poradnik „Wykorzystanie biopaliw stałych w ogrzewnictwie” (opracowanego w ramach projektu Regbie+ współfinansowanego z programu Inteligentna Energia Europa. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Biopaliwa stałe mogą być wytwarzane na plantacjach leśnych i rolnych. Jeśli chodzi o drewno energetyczne z lasu, to przyjmuje się, że jest ono najgorszej jakości . Aby zwiększyć zasoby drewna, trzeba wykorzystać odpady leśne, które wciąż pozostają w dużych ilościach, a do innych celów są nieużyteczne. Produkowane biopaliwa na użytkach rolnych mają w naszym kraju ogromne możliwości, gdyż ocenia się, że do zagospodarowania na cele upraw energetycznych będzie do 3 mln ha gruntów rolnych. Efektem takiej uprawy może być 15 ton suchej masy z 1 ha gruntów rolnych. Przyjmując nawet o połowę mniejsza wydajność, czyli 7,5 t. – otrzymujemy z tego ok. 100 GJ energii. Taka ilość jest niezbędna do ogrzania jednego domu jednorodzinnego. Koszt masy to 1 000zł – 2 000 zł. Ocenia się, że przy produkcji biopaliw można by stworzyć ponad 100 000 miejsc pracy.